A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) határozott, egységes uniós fellépést kér az élelmiszer-ellátási láncban tapasztalható, a főképp a mezőgazdasági termelőket, feldolgozókat hátrányosan érintő méltánytalanságok, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen.

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt folytat arról, hogy miként lehetne méltányosabbá tenni az Unión belül az élelmiszer-ellátási láncot. Ennek keretében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara határozott álláspontjának ad hangot, valamint több ezer kamarai tagot is kért tapasztalatainak az uniós döntéshozókkal megosztására.

A NAK és számos piaci szereplő szerint az élelmiszer-ellátási láncban termelt hozzáadott értékből nem megfelelően részesülnek a lánc különböző szintjei.

Ez jórészt abból adódik, hogy a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a kisvállalkozások kiszolgáltatott helyzetben vannak a gazdaságilag erősebb és nagymértékben központosítottan működő üzleti partnereikkel szemben a tárgyalások során. Ilyen méltánytalan eljárás többek közt a termékveszteség, súlyveszteség vagy a lopások költségeinek beszállítókra áthárítása, az – akár termékpálya szintű – áfacsalás, vagy a piaci erőfölényből adódóan a feketén szállítás rákényszerítése a másik félre.

Számos példa akad a romlandó termékekre vonatkozó megrendelések utolsó pillanatban visszamondására, de gond egyes szerződések mennyiségekre, minőségi előírásokra, árakra vonatkozó egyoldalú és visszamenőleges módosítása is.

A tisztességtelen nemzetközi kereskedelmi gyakorlatok kezelése és megakadályozásuk szabályozása érdekében a NAK uniós szinten is meghozandó intézkedéseket tart szükségesnek, mivel egyes piaci szereplők jelentősen eltérnek a tisztességes üzleti magatartástól.

A Kamara szerint a jelenleginél jóval nagyobb jogbiztonságot kell biztosítani a vállalkozások számára, valamint a méltánytalan magatartás miatt elszenvedett károk rövid időn belüli megtérítésére. Továbbá sokat jelentene a jogsértő vállalkozások nevének és az ilyen ügyekben folytatott vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozatala.

A mostani uniós szintű konzultáció eredményeit a jövő év elején Brüsszelben egy hatástanulmányban fogják összegezni, illetve az Európai Bizottság javaslatot fogalmaz meg, és fel fogja használni a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatos munka során.