Minden negyedik ember számára családbarát az ideális munkahely. A munkáltató segítse a kismamákat visszatérni munkahelyükre – ezt várják el legtöbben egy magát „családbarátnak” nevező cégtől.

A Groupama Biztosító legfrissebb kutatásában megvizsgálta, hogy a magyarok mit várnak el egy családbarát munkahelyről, és azt is felmérte, hogy vágynak-e arra, hogy ilyen munkahelyen dolgozhassanak. Az NRC Marketing és Piackutató Kft. segítségével végzett reprezentatív felmérés szerint a magyarok szemében − a válaszadók 80 százaléka véli így − egy munkahely akkor számít családbarátnak, ha segíti a kismamákat az újbóli munkába állás során.

Ugyancsak fontos szempontnak bizonyult, hogy adjon lehetőséget rugalmas munkavégzésre (75 százalék) a vegye figyelembe a gyermekes szülők szempontjait a szabadságok ütemezésénél (73 százalék), figyeljen a munka-magánélet harmóniájának megőrzésére (73 százalék), illetve, hogy adjon lehetőséget otthoni munkavégzésre (71 százalék).

A társadalmi jelenség, miszerint egyre későbbre tolódik a gyermekvállalás, a kutatásban is tetten érhető: a munkahelyek család-, és főleg gyermekbarát jellege a fiatal, 18-29 éves korosztály számára a legkevésbé fontos. A céges gyermekrendezvényeket, családi napokat, vagy a vállalati bölcsőde, óvoda meglétét az idősebb korosztály sokkal fontosabbnak tartja, mint a fiatalabb korosztályok. A válaszokból kiderült az is, hogy a nők és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára fontosabb, hogy a munkaadó vállalat a család barátja legyen, mint a férfiaknak, vagy az alapfokú végzettséggel rendelkezőknek.

A kutatás legfontosabb tanulsága, hogy a magyarok akkor tekintenek egy munkahelyet családbarátnak, ha segíti a kismamákat újból munkába állni, illetve ha mind a munkavégzés, mind a szabadságok tekintetében rugalmas hozzáállást mutat. Minden negyedik magyar igényli is, hogy ilyen munkahelyen dolgozzon – hangsúlyozta Siska Katalin, a Groupama Biztosító humánerőforrás ügyvezető igazgatója.

A felmérés arra is rákérdezett, hogy az emberek mit gondolnak, a családbarát intézkedések milyen cégtípusra jellemzőek inkább? A válaszokból kiderült: a kis- és középvállalkozások esetében többen érzik érvényesülni ezeket a szempontokat (45 százalék), mint a nagyvállalatoknál (34 százalék). Az, hogy a válaszadók a kisebb cégeket jobban családbarátnak tartják, mint a nagyvállalatokat, meglepte a felmérés készítőit, hiszen a Groupama tapasztalatai szerint a nagyvállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak családos alkalmazottaikra.