Míg 2015 őszén a magyarországi vállalkozásoknak alig több mint negyede jelezte határozottan, hogy fejleszteni fog a következő 12 hónapban, 2016 végére a beruházási szándékot jelző cégek aránya 37,2 százalékra emelkedett. A beruházást valószínűleg és biztosan tervezők együttes hányada pedig egy év alatt 6,6 százalékponttal 67,9 százalékra nőtt.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) MFB-indikátor elnevezésű vállalati felmérésének eredményei szerint valamennyi szektorban és – a középvállalatok kivételével – minden méretkategóriában erősödött a beruházási szándék. A legutóbbi, 2016. november-decemberi immár 13. felmérés kérdőívét 1887 vállalat töltötte ki és küldte vissza, az eredmények kiértékelése 1469 vállalkozás 59 kérdésre adott válaszai alapján történt.

A felmérés történetében korábban nem tapasztalt szintre, 22,2 százalékra emelkedett a kapacitáshiánnyal küzdő cégek részaránya, a kihasználatlan erőforrásokról beszámoló vállalatok hányada (24,9 százalék) pedig új mélypontra süllyedt, így összességében a beruházási kedv élénküléséhez hozzájárult a termelési erőforrások kihasználtságának alakulása is. A vállalati szándékok alapján a felmérést követő 12 hónapban, azaz 2017-ben 13,2 százalékkal emelkedhet a magyarországi beruházások volumene éves szinten az MFB szerint.

A tervbe vett beruházások összetétele az elmúlt két és fél évben lényegében nem változott: a vállalkozások kétharmada tervez gép-, eszközvásárlást, fele informatikai fejlesztést, harmada ingatlan építést, negyede energetikai beruházást, illetve oktatást, képzést, készségfejlesztést. A beruházási kedv élénkülésével valamennyi beruházási irány említése nőtt az egy évvel korábbi felmérés óta.

A 2017-ben tervezett beruházásoktól a vállalatok által várt pozitív társadalmi, környezeti, gazdasági hatások sorában a munkahelyteremtés szerepel az első helyen, melyet a környezetbarát termelési technológia alkalmazása, valamint a munkaerő képzettségének javítása követ. A vállalatok a beruházási cikkek árát, a saját forrás hiányát valamint a pénzintézetek fedezeti követelményeit említették a legfőbb fejlesztési korlátok között. Valamennyi beruházási akadály mérséklődött a felmérést megelőző egy évben a cégek beszámolói szerint.

A 2017-ben fejlesztést tervező vállalatok kétharmada szeretne vissza nem térítendő támogatáshoz jutni. A beruházást tervező vállalatok fele kedvezményes hitelt szeretne igénybe venni egy éven belül. Piaci hitelt minden hatodik cég akar felvenni, külső tőke bevonását 4,6 százalékuk tervezi. A fejlesztési elképzelésekkel rendelkező magyarországi vállalatok által 2017-ben igényelni tervezett beruházási kölcsönök mediánja 35 millió forint, ami 7 millió forinttal magasabb, mint egy évvel korábban. 

A 2016 őszét megelőző 12 hónapban a magyarországi vállalatok 72,4 százaléka végzett valamilyen fejlesztést. A cégek beruházási aktivitása kismértékben elmaradt az általuk tervezettől: a megkérdezettek 16,4 százaléka a tervezettnél nagyobb volumenben, 54,5 százaléka a megcélzottal megegyező összegben, 28,2 százaléka pedig a szándékoltnál kisebb összegben hajtott végre beruházást a felmérést megelőző egy év során. A vállalatok által tervezett és a végrehajtott beruházások mediánja 8, illetve 6 millió forint volt a teljes sokaságban, míg a beruházást végzőkre szűkítve 20, illetve 15 millió forint. (MTI)