A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának tagjává nevezte ki Áder János köztársasági elnök Grimm Krisztinát december 1-jei hatállyal, a kinevezés hat évre szól.

Grimm Krisztina 2000-ben végzett jogászként az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, majd LL.M. fokozatot szerzett Münchenben az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos szabályozás területén – írja közleményében a GVH. Pályafutását 2000-ben vizsgálóként kezdte a GVH-ban, és főként a szolgáltatási szektorral kapcsolatos fogyasztóvédelmi és antitröszt ügyekkel foglalkozott. 2004-ben a GVH Fogyasztóvédelmi Irodájához csatlakozott, és vezető vizsgálóként a pénzügyi szektorért volt felelős. 2012-től a Fogyasztóvédelmi Iroda vezetője.

Rendszeresen tart fogyasztóvédelmi tárgyú előadásokat konferenciákon, workshopokon, szemináriumokon, ezen kívül számos cikk szerzője. Részt vesz a GVH nemzetközi tevékenységében, így az európai uniós fogyasztóvédelmi hatóságok közötti együttműködésben is. 2017-től az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottsága Elnökségének tagja. Angolul és németül beszél. 

A Versenytanács törvényben meghatározott feladatokat lát el: meghozza a versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntéseket, és elbírálja a vizsgálók – versenyfelügyeleti eljárás során hozott – végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke – aki egyben a GVH egyik elnökhelyettese is – szervezi és irányítja, az egyes ügyeket az elnök által kijelölt három- vagy öttagú versenytanács bírálja el.

A Versenytanács tagjai – versenyfelügyeleti feladataik mellett – közreműködnek a GVH versenypártolási és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is. A Versenytanács elnöke és tagjai döntéshozataluk folyamatában függetlenek, azaz, a jogszabályok alapján, ám meggyőződésüknek megfelelően döntenek, és döntéseikkel összefüggésben nem befolyásolhatók, illetve nem utasíthatók. A testület döntéseivel szemben bírói felülvizsgálat kérhető.