A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2018. december 4-i Küldöttgyűlésének tárgysorozata a következő volt:

  1. Általános alelnök választás
  2. Javaslat a BKIK 2019. évi szakmai programtervére
  3. Javaslat a BKIK 2019. évi gazdálkodására, költségvetésére
  4. Javaslat a 2019. évi tagdíj mértékére
  5. Javaslat a BKIK Küldöttgyűlési Ügyrend módosítására
  6. Tájékoztató az elmúlt időszak vizsgálatainak lezárásáról

A Küldöttgyűlésen 73 fő volt jelen az összesen 105 küldöttből. A levezető elnök, Koji László vezetésével minden napirendi pontot megtárgyaltak és elfogadtak a küldöttek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2018. december 4-i Küldöttgyűlésén.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évre vonatkozó bevételi terve összesen 1 985 500 ezer forint bevételt irányoz elő. A költségek és ráfordítások valamint a beruházási kiadások 2019. évre tervezett együttes összege 1 984 465 ezer forint. A bevételek és a kiadások különbözeteként 2019. évre +1 035 ezer forint összegű pénzforgalmi szemléletű eredménnyel (nyereséggel) számol. Mindezen összeget a BKIK a közel 300 ezer fővárosi vállalkozás érdekében használja fel.

A BKIK a szabályozottság irányába újabb lépést tett azzal, hogy az új alapszabállyal összhangban aktualizálta a legmagasabb fórum, a küldött közgyűlés ügyrendjét.

Ezzel és a kamarát korábban ért támadásokra az Ellenőrző Bizottság javaslatára adott válaszokkal a BKIK Küldöttgyűlése ígéretéhez híven lezárta a múltat.

Mindezekkel összhangban, az alapszabály adta lehetőségek keretében a Küldöttgyűlés feltöltötte a harmadik általános alelnöki posztot is, amelyre Nagy Eleket választotta.

Fotó: Rácz László / N3 Kommunikáció