Egy törvénymódosításnak köszönhetően a jövő évtől – először a januári adatokra vonatkozóan februárban – a befektetési szolgáltatók ügyfelei az MNB elektronikus felületén anonim módon lekérdezhetik az intézményüknél vezetett értékpapír- és ügyfélszámlájuk egyenlegét.

2016. január 1-jén lépnek életbe a tőkepiacról szóló törvény módosításai, amelyek megteremtik a jogi kereteit annak, hogy a befektetési szolgáltatók ügyfelei az intézménynél vezetett értékpapír- és ügyfélszámlájuknak a megelőző hó utolsó napjára vonatkozó adatait anonim módon lekérdezhessék a Magyar Nemzeti Bank által biztosított elektronikus felületen – olvasható a jegybank honlapján.

Az intézményeknek a tárgyhónapot követő 5. munkanapig kell átadni a számlaadatokat az MNB részére, a lekérdezés pedig az átadást követő 5. munkanaptól a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig lesz elérhető. Az intézmények feladatait, a kapcsolódó adatbiztonsági, illetve egyéb követelményeket a jegybank a 36/2015. számú MNB-rendeletben határozta meg.

A törvénymódosítás által bevezetendő lekérdezési lehetőség biztosítja az ügyfeleknek küldött számlaadatok, illetve a felügyeletnek továbbított adatok egyezőségének vizsgálatát. Erősödhet az ügyfeleknek a pénzügyi szektorba vetett bizalmát azáltal, hogy a lekérdezési lehetőség lehetőséggel élve minden ügyfél ellenőrizheti, hogy egyezik-e a számlaértesítőben foglalt adattartalom az adatszolgáltatással.

Az anonim adatszolgáltatás lehetőséget nyújt a jegybanknak is, hogy a szolgáltató által átadott értékpapírszámla-egyenlegek vonatkozásában rendszeres keresztellenőrzéseket végezzen. Éppen ezen ellenőrzési funkció hatékony működtetése miatt fontos, hogy minél többen és minél gyakrabban éljenek a megadott eszközökkel névtelen ügyfél-lekérdezési jogosultságukkal.

A jogszabály-változások hatályba lépéséig az MNB minden folyamatban lévő vizsgálata során egyes – szúrópróbaszerűen kiválasztott – ügyfeleket közvetlenül postai úton megkeresve is ellenőrzi, hogy megegyeznek-e a hozzájuk kapcsolódó, a befektetési szolgáltatók nyilvántartási rendszerében kimutatott adatok. A jegybanki ellenőrzések célja a befektetők biztonságának további erősítése. A jegybanki megkeresés nyomán az ügyfeleknek mindössze egy nyilatkozatot kell kitölteniük a két adatsor egyezőségéről.

A vizsgálatok során az MNB nem az ügyfeleket, hanem a befektetési szolgáltatókat vizsgálja. Mivel mindez egy jegybanki vizsgálat részeként történik, az MNB végzésben értesíti az érintett ügyfeleket, a közigazgatási eljárás szabályairól szóló törvény (Ket) előírása alapján felhívva a figyelmet a különböző jogkövetkezményekre is.

A jegybank az értesítés mellé rövid, egyszerű nyelvű kísérőlevelet is csatol az ügyfeleknek a legfontosabb tudnivalókról, s megköszönve a befektetők együttműködését.