A Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” (VP3-4.2.2-16) felhívás.

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása – olvasható a hivatalos pályázati oldalon.

A tervezett keretösszeg 40 milliárd forint, ebből

  • 27,34 milliárd forint az elsődleges termelők versenyképességének javítására, a mezőgazdasági termékek értékének növelésére, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben, illetve a szakmaközi szervezetekben folytatott promócióra;
  • 12,66 milliárd forint a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozására.

(A keretösszeget az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.)

Egy pályázó legfeljebb 200 millió forintot kaphat; a kormány 500 támogatott pályázatra számít.

Ki pályázhat?

Mezőgazdasági termelő akkor jogosult a támogatásra, ha

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi –, árbevételének legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származik;
  • a támogatott tevékenységhez borászati termékeket használ fel;
  • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Termelői csoport és termelői szervezet akkor jogosult támogatásra, ha

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételei összegének legalább 50 százalékának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás akor jogosult a támogatásra, ha

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • a támogatott tevékenységhez borászati termékeket használ fel;
  • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

A támogatási kérelmeket 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 11-ig lehet benyújtani.

További részletek az alább letölthető felhívásban.

Attachments