3,6 százalékra süllyedt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, amely az Európai Unióban Hollandiával és Máltával holtversenyben a harmadik legkedvezőbb arányt jelenti.

A kormány kezdeményezésére megkötött hatéves bérmegállapodásnak is köszönhetően a rendszerváltás óta soha nem dolgoztak ilyen sokan az év ezen időszakában. A 2010-es kormányváltáshoz képest mintegy 785 ezerrel emelkedett a foglalkoztatottak száma, a növekedés döntően a hazai versenyszférában következett be, ahol 662 ezer fővel nőtt a létszám.

2018. szeptember-novemberben a foglalkoztatottak száma 44 ezer fővel 4 millió 495 ezerre nőtt az előző év azonos időszakához képest, a hazai elsődleges munkaerőpiacon pedig 93 ezer fős bővülést figyelhettünk meg. A munkanélküliek száma egy év alatt 9 ezer fővel 169 ezerre csökkent, így a munkanélküliségi ráta éves alapon 77 hónapnyi folyamatos csökkenést követően 3,6%-ra mérséklődött.

A hatéves bérmegállapodás, amely a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelését, illetve ezzel párhuzamosan a munkaadói adóterhek érdemi mérséklését tartalmazza, hozzájárul ahhoz, hogy a magas hozzáadott értéket előállítani képes munkakörökben is tovább emelkedhessen a foglalkoztatottak száma.

A régiók között is folyamatosan csökkennek a különbségek, hiszen 2010 óta szinte valamennyi megyében a felére mérséklődött a munkanélküliségi ráta, ami a felzárkózás egyértelmű jele. A közfoglalkoztatottak, az álláskeresők és az inaktívak munkaerőpiacra történő bevonására fokozott figyelmet fordítunk az elkövetkezendő időszakban, hiszen körükben még jelentős a munkaerő-tartalék.

A keleti megyékben indított munkaerő-piaci program is hozzájárul ahhoz, hogy a közfoglalkoztatottak, inaktívak és álláskeresők közül egyre többen térjenek vissza az elsődleges munkaerőpiacra. A képzésük, átképzésük segítségével az elkövetkezendő időszakban egyre közelebb kerülhetünk a teljes foglalkoztatottsághoz.

(Forrás: Pénzügyminisztérium)