A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című (KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17,5 milliárd forint. A kiemelt projekt felhívás országos hatáskörű, az országos kihatású projektek támogatása a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretéből arányosítás alapján történik: a projekt összes elszámolható költségének 80,9 százaléka KÖFOP forrásból, 19,1 százaléka VEKOP forrásból kerül kifizetésre.

A felhívásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyújthat be támogatási kérelmet. A támogatási kérelem benyújtására 2016. január 11-től 2016. augusztus 12-ig van lehetőség.

A projektmegvalósítás során elvárt eredmények:

  • A kompetenciafejlesztés egyéni igényeire épülő, kifejlesztett továbbképzést eredményesen teljesítő 65 000 tisztviselő.
  • Rendelkezésre áll a tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és a képzéstervezést összehangoló, teljes körű, web alapú kifejlesztett informatikai rendszer.
  • 120 db kifejlesztett képzési program, amely a tisztviselők egyéni fejlesztési tevékenységigényein alapulnak.
  • 10 db kifejlesztett képesítő program, amely a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását segíti elő.
  • 1 db kialakított országos közszolgálati továbbképzési szakértői-oktatói hálózati rendszer, amely megyei szintű szervezői kapacitás beépítésével működik.
  • 20 000 tisztviselő sikeres kompetenciamérése az Egyéni Tisztviselői Kompetencia-mérés (a tisztviselő számára releváns ismeretek, képességek és magatartások szintjének azonosítását szolgáló mérőrendszer) rendszerében.