Tivadar Krisztián
ügyvéd, Tivadar Ügyvédi Iroda
2017. október 19. csütörtök, 10:59
jóhiszemű pereskedés, polgári perrendtartás
A peres felek és a per többi résztvevője kötelesek a perbeli jogaikat jóhiszeműen gyakorolni és a kötelességeiknek eleget tenni. A bíróság pedig köteles biztosítani, hogy ez tényleg így is legyen. A polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései azonban a gyakorlatban nem feltétlenül érvényesülnek. Miért nem?