Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
2018. május 14. hétfő, 18:01
termékszavatosság, kellékszavatosság
A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak hibás teljesítés esetére. A termékszavatossági kötelezettség alapján, a termék hibája esetén nem csupán a terméket eladó tartozik szavatossággal a fogyasztó felé, hanem a termék gyártója is. Milyen esetekben tartozik a gyártó termékszavatossággal? Hogyan érvényesíthető a termékszavatosság?