Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
2019. február 8. péntek, 12:13
Ha valamely szerződő fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, többféle következménnyel kell számolnia. Az egyik következmény, hogy a szerződés megszegése miatt a másik félnek okozott kárt meg kell térítenie. Milyen esetben mentesülhet az érintett a kártérítési felelősség alól?