Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
2018. január 19. péntek, 13:30
ajándékozás, végrendelet
A végintézkedés leggyakoribb formája a végrendelet, amelyben az örökhagyó egyoldalú nyilatkozatával rendelkezik halála esetére. Vannak a végintézkedésnek nem egyoldalú, hanem szerződéses formái is, amelyek egyike a halál esetére szóló ajándékozás. Mit kell tudni a halál esetére szóló ajándékozásról? Miként adózik a megajándékozott?