Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mikor köteles a munkáltató a munkaidőben való távollétet megengedni?


A munkaviszonyban előfordulhat, hogy a munkavállaló különböző okokra hivatkozva nem jelenik meg a munkahelyén vagy a munkahelyéről a...
2018. 12. 03.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mire szolgál a garanciaszerződés?


A gazdasági életben gyakoriak a különböző biztosítéki jellegű kötelezettségvállalások, illetve szerződések. A biztosítéki jellegű...
2018. 11. 23.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

A késedelem ára – Mikor kell késedelmi kamatot fizetni?


Ha valaki számlái vagy más tartozásai kifizetésével késedelmeskedik, azaz határidőre nem fizet, számolnia kell azzal, hogy tartozása...
2018. 11. 16.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Miként örököl a túlélő házastárs?


Az új Polgári Törvénykönyv 2014-ben életbe lépett szabályai jelentősen megváltoztatták a túlélő házastárs öröklését. A korábbi...
2018. 11. 09.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Termékfelelősség – Milyen károkért felel a gyártó?


Előfordulhat, hogy egy termék meghibásodik, és a hiba következtében kár keletkezik. Ilyenkor felmerülhet, hogy felelősséggel...
2018. 09. 29.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Hogyan szüntethető meg az ügyvezető munkaviszonya?


Gyakran előfordul, hogy egy gazdasági társaság ügyvezetői tisztsége munkaviszonyban kerül ellátásra. Az ügyvezetőt a tulajdonos...
2018. 09. 27.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Miként módosítható a megkötött szerződés?


Szerződéses viszonyokban előfordulhat, hogy a szerződés módosítására van szükség. Ilyenkor felmerül, hogy miként és milyen formában...
2018. 09. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Hogyan alakul a munkajogi igények elévülése?


Sokak által ismert, hogy a polgári jogban az általános elévülési idő 5 év. A elévüléssel megszűnik a követelés bírósági úton való...
2018. 09. 14.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen különleges esetekben vehető igénybe más ingatlana?


A tulajdonosnak kizárólagos joga van a tulajdonában álló ingatlan vagy más dolog birtoklásához és használatához. Bizonyos esetekben...
2018. 09. 07.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mire szolgál a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása?


Az építőipar területén előforduló jogviták gyakran az építési vállalkozó általi teljesítés és elszámolás körül alakulnak ki. Ezekben...
2018. 08. 30.
Kocsis Ildikó
ügyvéd, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mire jó az ügyvédi ellenjegyzés?


Azt sokan tudják, hogy bizonyos szerződéseknél kötelező az ügyvédi ellenjegyzés. Ilyen például az ingatlan adásvételi szerződés, de...
2018. 08. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Miként felel a munkavállaló az általa okozott károkért?


A munkaviszony fennállása során előfordulhat, hogy a munkavállaló a munkáltatónak kárt okoz. A dolgozó az általa okozott kárt a...
2018. 08. 16.
Kocsis Ildikó
ügyvéd, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Kintlévőségek behajtása: lehetséges úgy, hogy a kapcsolat is megmaradhasson?


A tartozások bosszantóak, frusztrálóak, lehengerlőek. Mindegy, hogy melyik oldalon állunk. Megfigyeléseim alapján igen nagy...
2018. 08. 16.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen jogai vannak az ingatlan tulajdonosának a haszonélvezet fennállása alatt?


A haszonélvezeti jog olyan jogosultság, amely jelentősen korlátozza a tulajdonost az ingatlannal kapcsolatos jogainak gyakorlásában....
2018. 08. 01.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Lehet-e felmondási ok a pihenőidőben tanúsított magatartás?


Lehet-e felmondási indok a sajátos – bántó, megalázó – kommunikációs stílus, például durva kifejezések használata a munkatársakkal...
2018. 07. 26.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen változások léptek életbe az egyszerűsített végelszámolás szabályaiban?


Az egyszerűsített végelszámolás a fizetésképtelennek nem minősülő cégek megszüntetésének leggyorsabb módja. 2018. július 1-től a...
2018. 07. 17.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Meddig őrizhető meg a pályázó önéletrajza?


A HR gyakorlatában naponta felmerül a kérdés: meddig jogszerű megőrizni a toborzási folyamatban beérkező önéletrajzokat? Különösen...
2018. 07. 06.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Köthető-e szerződés pályázati úton?


Pályázati úton való szerződéskötéssel leggyakrabban a közbeszerzések területén lehet találkozni. Azonban a közbeszerzések területén...
2018. 06. 28.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Mire terjed ki az „elfeledtetéshez való jog”?


A GDPR biztosítja az érintettnek azon jogát, hogy kérje a rá vonatkozó adat törlését – ez az úgynevezett „elfeledtetéshez való jog”....
2018. 06. 19.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mit kell kötelezően tartalmaznia a munkaszerződésnek?


A munkaviszony alapdokumentuma a munkaszerződés. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkáltató és a munkavállaló munkaviszonyra...
2018. 06. 14.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mit jelent, ha egy ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre?


Az ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalommal leggyakrabban pénzintézettel kötött kölcsönszerződéssel kapcsolatban...
2018. 06. 06.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Személyes adat-e a munkavállaló céges email-címe?


Gyakran előfordul, hogy a munkáltató céges e-mail címet biztosít a munkavállalónak. Ennek kapcsán felmerülő a kérdés, hogy a céges...
2018. 05. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen esetben élhetünk termékszavatossággal?


A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak...
2018. 05. 14.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Módosítható-e a munkaidő-beosztás?


A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka...
2018. 05. 09.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Megtagadhatja-e a dolgozó a túlórázást?


A munkaviszonyban a munkáltató rendkívüli munkaidőben való munkavégzést rendelhet el. Előfordulhat azonban, hogy a munkavállaló nem...
2018. 05. 03.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Visszavásárolható-e az eladott ingatlan?


Előfordulhat, hogy a tulajdonos olyan helyzetbe kerül, hogy ingatlanát vagy más vagyontárgyát el kell adnia, de azt később vissza...
2018. 04. 26.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Felmondható-e a munkaviszony a felmondási idő alatt?


Bár paradoxnak tűnik a kérdés, valójában mégsem indokolatlan.
2018. 04. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mi a teendő, ha egy szerződés teljesítése lehetetlenné vált?


A szerződésben vállalt kötelezettségeket a szerződésben és a jogszabályokban előírtak szerint kell teljesíteni. Azonban...
2018. 04. 12.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mikor szerelhető fel biztonsági kamera a társasházban?


Gyakran felmerülő igény társasházak esetén, hogy a vagyonbiztonság érdekében, és más jogsértések megelőzésére kamerákat szereljenek...
2018. 03. 31.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Köteles-e cserelakást felajánlani a bérbeadó?


Lakásbérleti szerződés felmondása esetén időnként felmerülő kérdés, hogy a bérbeadó köteles-e cserelakást felajánlani, ha a bérleti...
2018. 03. 27.

összesen: 121 db | 30 db/oldal

1 2 3 4 5