Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Termékfelelősség – Milyen károkért felel a gyártó?


Előfordulhat, hogy egy termék meghibásodik, és a hiba következtében kár keletkezik. Ilyenkor felmerülhet, hogy felelősséggel...
2018. 09. 29.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Hogyan szüntethető meg az ügyvezető munkaviszonya?


Gyakran előfordul, hogy egy gazdasági társaság ügyvezetői tisztsége munkaviszonyban kerül ellátásra. Az ügyvezetőt a tulajdonos...
2018. 09. 27.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Miként módosítható a megkötött szerződés?


Szerződéses viszonyokban előfordulhat, hogy a szerződés módosítására van szükség. Ilyenkor felmerül, hogy miként és milyen formában...
2018. 09. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Hogyan alakul a munkajogi igények elévülése?


Sokak által ismert, hogy a polgári jogban az általános elévülési idő 5 év. A elévüléssel megszűnik a követelés bírósági úton való...
2018. 09. 14.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen különleges esetekben vehető igénybe más ingatlana?


A tulajdonosnak kizárólagos joga van a tulajdonában álló ingatlan vagy más dolog birtoklásához és használatához. Bizonyos esetekben...
2018. 09. 07.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mire szolgál a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása?


Az építőipar területén előforduló jogviták gyakran az építési vállalkozó általi teljesítés és elszámolás körül alakulnak ki. Ezekben...
2018. 08. 30.
Kocsis Ildikó
ügyvéd, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mire jó az ügyvédi ellenjegyzés?


Azt sokan tudják, hogy bizonyos szerződéseknél kötelező az ügyvédi ellenjegyzés. Ilyen például az ingatlan adásvételi szerződés, de...
2018. 08. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Miként felel a munkavállaló az általa okozott károkért?


A munkaviszony fennállása során előfordulhat, hogy a munkavállaló a munkáltatónak kárt okoz. A dolgozó az általa okozott kárt a...
2018. 08. 16.
Kocsis Ildikó
ügyvéd, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Kintlévőségek behajtása: lehetséges úgy, hogy a kapcsolat is megmaradhasson?


A tartozások bosszantóak, frusztrálóak, lehengerlőek. Mindegy, hogy melyik oldalon állunk. Megfigyeléseim alapján igen nagy...
2018. 08. 16.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen jogai vannak az ingatlan tulajdonosának a haszonélvezet fennállása alatt?


A haszonélvezeti jog olyan jogosultság, amely jelentősen korlátozza a tulajdonost az ingatlannal kapcsolatos jogainak gyakorlásában....
2018. 08. 01.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Lehet-e felmondási ok a pihenőidőben tanúsított magatartás?


Lehet-e felmondási indok a sajátos – bántó, megalázó – kommunikációs stílus, például durva kifejezések használata a munkatársakkal...
2018. 07. 26.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen változások léptek életbe az egyszerűsített végelszámolás szabályaiban?


Az egyszerűsített végelszámolás a fizetésképtelennek nem minősülő cégek megszüntetésének leggyorsabb módja. 2018. július 1-től a...
2018. 07. 17.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Meddig őrizhető meg a pályázó önéletrajza?


A HR gyakorlatában naponta felmerül a kérdés: meddig jogszerű megőrizni a toborzási folyamatban beérkező önéletrajzokat? Különösen...
2018. 07. 06.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Köthető-e szerződés pályázati úton?


Pályázati úton való szerződéskötéssel leggyakrabban a közbeszerzések területén lehet találkozni. Azonban a közbeszerzések területén...
2018. 06. 28.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Mire terjed ki az „elfeledtetéshez való jog”?


A GDPR biztosítja az érintettnek azon jogát, hogy kérje a rá vonatkozó adat törlését – ez az úgynevezett „elfeledtetéshez való jog”....
2018. 06. 19.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mit kell kötelezően tartalmaznia a munkaszerződésnek?


A munkaviszony alapdokumentuma a munkaszerződés. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkáltató és a munkavállaló munkaviszonyra...
2018. 06. 14.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mit jelent, ha egy ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre?


Az ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalommal leggyakrabban pénzintézettel kötött kölcsönszerződéssel kapcsolatban...
2018. 06. 06.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Személyes adat-e a munkavállaló céges email-címe?


Gyakran előfordul, hogy a munkáltató céges e-mail címet biztosít a munkavállalónak. Ennek kapcsán felmerülő a kérdés, hogy a céges...
2018. 05. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen esetben élhetünk termékszavatossággal?


A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak...
2018. 05. 14.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Módosítható-e a munkaidő-beosztás?


A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka...
2018. 05. 09.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Megtagadhatja-e a dolgozó a túlórázást?


A munkaviszonyban a munkáltató rendkívüli munkaidőben való munkavégzést rendelhet el. Előfordulhat azonban, hogy a munkavállaló nem...
2018. 05. 03.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Visszavásárolható-e az eladott ingatlan?


Előfordulhat, hogy a tulajdonos olyan helyzetbe kerül, hogy ingatlanát vagy más vagyontárgyát el kell adnia, de azt később vissza...
2018. 04. 26.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Felmondható-e a munkaviszony a felmondási idő alatt?


Bár paradoxnak tűnik a kérdés, valójában mégsem indokolatlan.
2018. 04. 24.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mi a teendő, ha egy szerződés teljesítése lehetetlenné vált?


A szerződésben vállalt kötelezettségeket a szerződésben és a jogszabályokban előírtak szerint kell teljesíteni. Azonban...
2018. 04. 12.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mikor szerelhető fel biztonsági kamera a társasházban?


Gyakran felmerülő igény társasházak esetén, hogy a vagyonbiztonság érdekében, és más jogsértések megelőzésére kamerákat szereljenek...
2018. 03. 31.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Köteles-e cserelakást felajánlani a bérbeadó?


Lakásbérleti szerződés felmondása esetén időnként felmerülő kérdés, hogy a bérbeadó köteles-e cserelakást felajánlani, ha a bérleti...
2018. 03. 27.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Miként szüntethető meg a tartási szerződés?


Idős személyek gyakran kötnek tartási szerződést annak érdekében, hogy gondozásukat biztosítsák. Előfordul azonban, hogy a szerződés...
2018. 03. 14.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen esetekben állítható helyre a munkaviszony?


Ha a munkaviszony megszüntetésére jogellenesen került sor, a munkaviszony helyreállítására általában nincsen lehetőség. Azonban a...
2018. 03. 08.
Rátkai Ildikó
HR szakjogász ügyvéd, Rátkai Ügyvédi Iroda

Milyen határidőn belül kell jelezni a keresőképtelenség tényét és végét?


Mi történik, ha megbetegszik a munkavállaló? Milyen határidőn belül kell jeleznie a munkáltatónak a keresőképtelenség – azaz a...
2018. 03. 08.
Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Miként adható el az üdülési jog?


Üdülési joggal viszonylag sokan rendelkeznek hazánkban, így az is előfordul, hogy valaki különböző okokból ki szeretne lépni a...
2018. 03. 01.

összesen: 117 db | 30 db/oldal

1 2 3 4