A kamaraonline.hu portálra történő belépéssel a Felhasználók elfogadják az alábbi feltételeket.

kamaraonline.hu (továbbiakban: portál) minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a portálon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a kamaraonline.hu sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A kamaraonline.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége. A kamaraonline.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az kamaraonline.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kamaraonline.hu portálról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a kamaraonline.hu nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A kamaraonline.hu portálon található tartalom a kiadó (Company Hype Kft.) szellemi tulajdona.

A kamaraonline.hu portál, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak újraközvetítése, felhasználása kizárólag a kamaraonline.hu üzemeltetőjének kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A portálról képi, hang és szöveges tartalmat, információkat átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, a portálra utaló egyértelmű hivatkozással.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kamaraonline.hu fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A kamaraonline.hu minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.