Vállalkozói tudástár

A Vállalkozói tudástár szakmai partnere:
Nyomtatvány keresése:

Cégkapu-regisztráció


A 2018. január 1-jétől életbe lépő kötelező elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat dr. Homoki Péter ügyvéd, a CCBE Jogi Informatikai Szakosztályának elnöke, az iLex együttműködő partnere foglalja össze és részletesen bemutatja a cégkapu-regisztráció lépéseit is.

További információk
2017. 09. 18.

Meghatalmazás


A Vállalkozói tudástár friss cikkében – két iratmintát is mellékelve – dr. Szabolcsi László ügyvéd, közbeszerzési szakjogász, az iLex együttműködő partnere a meghatalmazás jogintézményét mutatja be.

További információk

Ügyvédi meghatalmazás | iratminta letöltése
Általános meghatalmazás | iratminta letöltése


2017. 09. 10.

A társasházi közös tulajdon változása


A társasházi közös tulajdon hatályos szabályait dr. Bányai Judit ügyvéd–építész egy jogeseten keresztül ismerteti.

További információk
2017. 08. 27.

Munkaidő, pihenőidő


Milyen kötelezettségek terhelik a munkáltatót a munkavégzésre előírt időtartamon belül a munkaidő és pihenőidő szabályainak alkalmazása vonatkozásában? A kérdésre dr. Viktor Éva ügyvéd, az iLex együttműködő partnere válaszol.

További információk

Munkáltatói utasítás túlmunka végzésére | iratminta letöltése


2017. 08. 20.

Fizetési felszólítás


Hogyan írjunk úgy fizetési felszólítást egy adós vállalkozásnak, hogy az később felszámolási eljárás kezdeményezését is megfelelően megalapozza? A kérdésre dr. Ritter Marianna, az iLex alapítója és vezérigazgatója válaszol.

További információk

Fizetési felszólítás | iratminta letöltése


2017. 08. 14.

Fizetés nélküli szabadság


Milyen kötelezettség terheli a munkáltatót, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot kíván igénybe venni? Melyek azok az esetek, amikor köteles a munkáltató azt engedélyezni, és mikor dönthet róla mérlegelési jogkörében eljárva? A Vállalkozói tudástár új cikkében dr. Bogdány Beáta ügyvéd, az iLex együttműködő partnere válaszol a kérdésekre.

További információk

Fizetés nélküli szabadság engedélyezése | iratminta letöltése


2017. 08. 04.

Közlekedési szabálysértések


A közlekedés veszélyes üzem. Ez a nyári időszakban még inkább elmondható. A Vállalkozói Tudástár új cikkében néhány gyakori közlekedési szabálysértéssel foglalkozunk.

További információk

Közigazgatási bírságok köre, összege | iratminta letöltése
Baleseti bejelentő | iratminta letöltése


2017. 07. 16.

Teaming megállapodás


A Vállalkozói tudástár új cikkében egy viszonylag speciálisan, de álláspontunk szerint annál indokoltabban előforduló iratmintát mutatunk be: ez a teaming megállapodás (teaming agreement), mely a Polgári Törvénykönyvben ugyan nincs a nevesített szerződések között, mégis sokat segíthet a vállalatnak, ha erőforráshiány miatt együttműködne nála erősebb vállalattal, pl. tenderen való részvétel érdekében.

További információk

Teaming megállapodás | iratminta letöltése


2017. 07. 08.

Iratmegőrzés


A Vállalkozói tudástár új cikkében a gazdasági társaságokat terhelő iratmegőrzési kötelezettségeket mutatjuk be.

További információk

Megállapodás iratmegőrzésről | iratminta letöltése


2017. 07. 01.

Iratok kikérése büntetőügyekben


Hogyan tud az állampolgár hozzájutni az őt érintő iratokhoz, és ezáltal hogyan tud jobb pozícióba kerülni a hatósággal szemben?

További információk

Iratok kikérése | iratminta letöltése


2017. 06. 17.

Titoktartási megállapodás


A Vállalkozói tudástár mai cikkében egy, az üzleti élet számos területén elég sűrűn használt dokumentum-mintát, az „univerzális” titoktartási megállapodást vagy Non-disclosure Agreementet mutatjuk be, kétnyelvű – angol és magyar – változatban.

További információk

Titoktartási megállapodás | iratminta letöltése


2017. 06. 10.

Kft jogutód nélküli megszűnése


A Vállalkozói tudástár új cikkében a cég jogutód nélküli megszűnéséhez, a végelszámolás megindításához kapcsolódó iratmintát mutatjuk be.

További információk

Taggyűlési jegyzőkönyv végelszámolás elhatározásáról | iratminta letöltése


2017. 06. 02.

Elektronikus hírközlő eszköz útján történő távszavazás


A Vállalkozói Tudástár új cikkében a ma már egyre megszokottabbá váló, a legfőbb testületi szervi ülési döntéshozatalt elektronikusan támogató eszközökhöz kapcsolódó iratminták kerülnek feltöltésre.

További információk

Elektronikus támogatású jegyzőkönyvi kivonat | iratminta letöltése
Elektronikus támogatású jegyzőkönyv cégbírósági benyújtás esetén | iratminta letöltése
Elektronikus hírközlési eszközök támogatása a társasági szerződésben | iratminta letöltése


2017. 05. 26.

Törzstőke vagy alaptőke leszállítása


A Vállalkozói tudástár új cikkében a – társasági forma szerint – törzstőke vagy alaptőke leszállításának főbb szabályait és ehhez kapcsolódóan egy korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének ilyen tartalmú jegyzőkönyvmintáját mutatjuk be.

További információk

Kft taggyűlési jegyzőkönyv törzstőke leszállításáról | iratminta letöltése


2017. 05. 20.

Kivitelezési szerződés lakóház építésére


A Vállalkozói tudástár új cikkében a kivitelezési szerződés szabályait, s ehhez kapcsolódóan egy lakóház építésének szolgáló kivitelezési szerződésmintát mutatunk be.

További információk

Kivitelezési szerződés lakóház építésére | iratminta letöltése


2017. 04. 27.

Vételi jogot alapító szerződés


A Vállalkozói tudástár új cikkében a vételi joghoz kapcsolódó iratmintát, a vételi jogot alapító szerződés sablont – és ehhez kapcsolódóan a vételi jog szabályait – mutatjuk be.

További információk

Vételi jogot alapító szerződés | iratminta letöltése


2017. 04. 20.

Ingatlan jelzálogjog szerződés


A Vállalkozói tudástár új cikkében az ingatlan adásvételek során leggyakrabban használt iratminták egyikét, az ingatlan jelzálogjog sablont – és ehhez kapcsolódóan a zálogjogokat – mutatjuk be.

További információk

Ingatlan jelzálogjog szerződés | iratminta letöltése


2017. 04. 16.

Mérlegmegállapító taggyűlési jegyzőkönyv


Új cikkünkben egy felettébb időszerű iratminta, a számviteli törvény szerinti beszámoló taggyűlés általi elfogadásánál felhasználható kft taggyűlési jegyzőkönyv kerül sorra.

További információk

Mérlegmegállapító taggyűlési jegyzőkönyv | iratminta letöltése


2017. 04. 06.

Cafeteria szabályzat


A béren kívüli és egyes meghatározott juttatások (cafeteria) munkáltatókra vonatkozó szabályai és az ehhez kapcsolódó dokumentumsablonok.

További információk

Cafeteria szabályzat | iratminta letöltése


2017. 02. 10.

Letéti szerződések


Előfordulhat, hogy egy adásvételi jogviszony – például ingatlan adásvétel – körében a vételárat vagy annak egy részét ügyvédi letétbe kell helyezni.

További információk

Letéti szerződés | iratminta letöltése
Ingyenes letéti szerződés | iratminta letöltése


2017. 01. 30.
2017. 01. 20.

Vállalkozási típusú szerződések


„Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.”

További információk

Vállalkozási szerződés | iratminta letöltése
Tervezési szerződés | iratminta letöltése
Mezőgazdasági vállalkozási szerződés | iratminta letöltése
Kutatási szerződés | iratminta letöltése
Kivitelezési szerződés | iratminta letöltése
Fuvarozási szerződés | iratminta letöltése


2017. 01. 19.