Vállalkozói tudástár

A Vállalkozói tudástár szakmai partnere:
Nyomtatvány keresése:

Hogyan ellenőrizzem a cégem?


Cégtulajdonos, de nem Ön viszi cég ügyeit? Nem lát rá cége működésére? Előfordult már, hogy többet szeretett volna tudni egy ügyről, de nem kapott róla információt a cégvezetéstől? A Vállalkozói Tudástár szakértői cikkében a gazdaságitársaság-tulajdonosok felvilágosítás-iratkérési lehetőségeit foglalja össze dr. Vas Tamás ügyvéd.

További információk
2018. 09. 09.

Társasházi pénzügyek: jelzálogjog-bejegyzés


A Vállalkozói Tudástár második társasházi szakértői cikkében Soósné dr. Gáspár Gabriella ügyvéd a jelzálog-bejegyzéssel kapcsolatos tudnivalókat veszi sorra.

További információk
2018. 09. 01.

Társasházak: hogyan erősíthető a fizetési fegyelem?


A társasházak közös képviseletét minden év vége felé egyre gyakrabban terhelő tartozás-behajtási feladatok hatékonyságának növelését szolgáló eszközökről Soósné dr. Gáspár Gabriella ügyvéd ad tájékoztatást.

További információk
2018. 08. 27.

Egészségügyi adatok kezelése – Van-e titkos bekezdés a GDPR-ban?


A Vállalkozói Tudástár friss cikkében a GDPR témakört új megközelítésben, az egészségügyi adatokat kezelő vállalkozások szemszögéből vizsgálja dr. Solt Péter ügyvéd.

További információk
2018. 08. 02.

Jogorvoslati változások az adóigazgatási eljárásokban


2018. január 1. napjától jelentős változások lépnek életbe az adóigazgatási eljárásokban. A jogorvoslattal kapcsolatos újdonságokat dr. Erdei Dalma ügyvédjelölt, az iLex együttműködő partnere foglalja össze.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 12. 30.

Meghatalmazás és kézbesítés az adóigazgatósági eljárásban


A meghatalmazott és az állandó meghatalmazott adóigazgatási eljárásokban játszott szerepét és jelentőségét dr. Lelkó Dóra ügyvédjelolt, az iLex együttműködő partnere tekinti át.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 12. 22.

Beszámítás


A beszámítás a vállalkozások között gyakran használt és népszerű teljesítési mód, mivel költségtakarékos és gyors, hiszen nem igényel pénzmozgást, banki átutalást. A legfontosabb tudnivalókat dr. Pokó Diána ügyvéd, az iLex együttműködő partnere foglalta össze.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 12. 16.

Számlatartozás vitatása


A cégünk ellen indított felszámolási eljárást jogszerűen és egyszerűen kivédhetjük, ha a számlák beérkezésének vizsgálatát követően, a kifizetésre nyitva álló határidőt követő 20 napon belül megtesszük a szükséges intézkedéseket. A legfontosabb tudnivalókat dr. Pokó Diána ügyvéd, az iLex együttműkődő partnere foglalta össze.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 12. 11.

Munkavégzés alóli mentesítés


Milyen mértékben nyújtanak lehetőséget a munkavégzésre vonatkozó hatályos szabályok arra, hogy a munkavállaló mentesíthető legyen munkavégzési kötelezettsége alól? Melyek azok az esetek amikor a munkáltató köteles ezt engedélyezni, és mikor dönthet róla mérlegelési jogkörében eljárva? A kérdésekre dr. Viktor Éva ügyvéd, az iLex együttműködő partnere válaszol.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 11. 13.

Céges adatok védelme: a legfontosabb tennivalók


A gazdálkodó szervezeteket érintő adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb tennivalókat dr. Ritter Marianna ügyvéd, az iLex vezérigazgatója foglalja össze.

További információk
2017. 11. 02.

Jogosulatlan úthasználat – Hogyan „menthetjük ki” magunkat?


Az autópályák, autóutak és főutak használatához kapcsolódó fizetési kötelezettségekről, valamint azok elmaradásának jogkövetkezményeiről dr. Bogdány Beáta es dr. Viktor Éva, az iLex együttműködő partnerei adnak áttekintést.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 09. 30.

Cégkapu-regisztráció


A 2018. január 1-jétől életbe lépő kötelező elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat dr. Homoki Péter ügyvéd, a CCBE Jogi Informatikai Szakosztályának elnöke, az iLex együttműködő partnere foglalja össze és részletesen bemutatja a cégkapu-regisztráció lépéseit is.

További információk
2017. 09. 18.

Meghatalmazás


A Vállalkozói tudástár friss cikkében – két iratmintát is mellékelve – dr. Szabolcsi László ügyvéd, közbeszerzési szakjogász, az iLex együttműködő partnere a meghatalmazás jogintézményét mutatja be.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 09. 10.

A társasházi közös tulajdon változása


A társasházi közös tulajdon hatályos szabályait dr. Bányai Judit ügyvéd–építész egy jogeseten keresztül ismerteti.

További információk
2017. 08. 27.

Munkaidő, pihenőidő


Milyen kötelezettségek terhelik a munkáltatót a munkavégzésre előírt időtartamon belül a munkaidő és pihenőidő szabályainak alkalmazása vonatkozásában? A kérdésre dr. Viktor Éva ügyvéd, az iLex együttműködő partnere válaszol.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 08. 20.

Fizetési felszólítás


Hogyan írjunk úgy fizetési felszólítást egy adós vállalkozásnak, hogy az később felszámolási eljárás kezdeményezését is megfelelően megalapozza? A kérdésre dr. Ritter Marianna, az iLex alapítója és vezérigazgatója válaszol.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 08. 14.

Fizetés nélküli szabadság


Milyen kötelezettség terheli a munkáltatót, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot kíván igénybe venni? Melyek azok az esetek, amikor köteles a munkáltató azt engedélyezni, és mikor dönthet róla mérlegelési jogkörében eljárva? A Vállalkozói tudástár új cikkében dr. Bogdány Beáta ügyvéd, az iLex együttműködő partnere válaszol a kérdésekre.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 08. 04.

Közlekedési szabálysértések


A közlekedés veszélyes üzem. Ez a nyári időszakban még inkább elmondható. A Vállalkozói Tudástár új cikkében néhány gyakori közlekedési szabálysértéssel foglalkozunk.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 07. 16.

Teaming megállapodás


A Vállalkozói tudástár új cikkében egy viszonylag speciálisan, de álláspontunk szerint annál indokoltabban előforduló iratmintát mutatunk be: ez a teaming megállapodás (teaming agreement), mely a Polgári Törvénykönyvben ugyan nincs a nevesített szerződések között, mégis sokat segíthet a vállalatnak, ha erőforráshiány miatt együttműködne nála erősebb vállalattal, pl. tenderen való részvétel érdekében.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 07. 08.

Iratmegőrzés


A Vállalkozói tudástár új cikkében a gazdasági társaságokat terhelő iratmegőrzési kötelezettségeket mutatjuk be.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 07. 01.

Iratok kikérése büntetőügyekben


Hogyan tud az állampolgár hozzájutni az őt érintő iratokhoz, és ezáltal hogyan tud jobb pozícióba kerülni a hatósággal szemben?

További információk

- iratminta letöltése


2017. 06. 17.

Titoktartási megállapodás


A Vállalkozói tudástár mai cikkében egy, az üzleti élet számos területén elég sűrűn használt dokumentum-mintát, az „univerzális” titoktartási megállapodást vagy Non-disclosure Agreementet mutatjuk be, kétnyelvű – angol és magyar – változatban.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 06. 10.

Kft jogutód nélküli megszűnése


A Vállalkozói tudástár új cikkében a cég jogutód nélküli megszűnéséhez, a végelszámolás megindításához kapcsolódó iratmintát mutatjuk be.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 06. 02.

Elektronikus hírközlő eszköz útján történő távszavazás


A Vállalkozói Tudástár új cikkében a ma már egyre megszokottabbá váló, a legfőbb testületi szervi ülési döntéshozatalt elektronikusan támogató eszközökhöz kapcsolódó iratminták kerülnek feltöltésre.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 05. 26.

Törzstőke vagy alaptőke leszállítása


A Vállalkozói tudástár új cikkében a – társasági forma szerint – törzstőke vagy alaptőke leszállításának főbb szabályait és ehhez kapcsolódóan egy korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének ilyen tartalmú jegyzőkönyvmintáját mutatjuk be.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 05. 20.

Kivitelezési szerződés lakóház építésére


A Vállalkozói tudástár új cikkében a kivitelezési szerződés szabályait, s ehhez kapcsolódóan egy lakóház építésének szolgáló kivitelezési szerződésmintát mutatunk be.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 04. 27.

Vételi jogot alapító szerződés


A Vállalkozói tudástár új cikkében a vételi joghoz kapcsolódó iratmintát, a vételi jogot alapító szerződés sablont – és ehhez kapcsolódóan a vételi jog szabályait – mutatjuk be.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 04. 20.

Ingatlan jelzálogjog szerződés


A Vállalkozói tudástár új cikkében az ingatlan adásvételek során leggyakrabban használt iratminták egyikét, az ingatlan jelzálogjog sablont – és ehhez kapcsolódóan a zálogjogokat – mutatjuk be.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 04. 16.

Mérlegmegállapító taggyűlési jegyzőkönyv


Új cikkünkben egy felettébb időszerű iratminta, a számviteli törvény szerinti beszámoló taggyűlés általi elfogadásánál felhasználható kft taggyűlési jegyzőkönyv kerül sorra.

További információk

- iratminta letöltése


2017. 04. 06.

A kft-k kötelező törzstőke-emelése


A korlátolt felelősségű társaságok jogszabály által kötelezően előírt törzstőke emelésénél alkalmazandó dokumentumsablonok.

További információk

- iratminta letöltése
- iratminta letöltése
- iratminta letöltése
- iratminta letöltése
- iratminta letöltése
- iratminta letöltése


2017. 02. 17.