Vállalkozói tudástár

A Vállalkozói tudástár szakmai partnere:
Nyomtatvány keresése:

Teaming megállapodás


A Vállalkozói tudástár új cikkében egy viszonylag speciálisan, de álláspontunk szerint annál indokoltabban előforduló iratmintát mutatunk be: ez a teaming megállapodás (teaming agreement), mely a Polgári Törvénykönyvben ugyan nincs a nevesített szerződések között, mégis sokat segíthet a vállalatnak, ha erőforráshiány miatt együttműködne nála erősebb vállalattal, pl. tenderen való részvétel érdekében.

További információk

Teaming megállapodás | iratminta letöltése


2017. 07. 08.

Iratmegőrzés


A Vállalkozói tudástár új cikkében a gazdasági társaságokat terhelő iratmegőrzési kötelezettségeket mutatjuk be.

További információk

Megállapodás iratmegőrzésről | iratminta letöltése


2017. 07. 01.

Iratok kikérése büntetőügyekben


Hogyan tud az állampolgár hozzájutni az őt érintő iratokhoz, és ezáltal hogyan tud jobb pozícióba kerülni a hatósággal szemben?

További információk

Iratok kikérése | iratminta letöltése


2017. 06. 17.

Titoktartási megállapodás


A Vállalkozói tudástár mai cikkében egy, az üzleti élet számos területén elég sűrűn használt dokumentum-mintát, az „univerzális” titoktartási megállapodást vagy Non-disclosure Agreementet mutatjuk be, kétnyelvű – angol és magyar – változatban.

További információk

Titoktartási megállapodás | iratminta letöltése


2017. 06. 10.

Kft jogutód nélküli megszűnése


A Vállalkozói tudástár új cikkében a cég jogutód nélküli megszűnéséhez, a végelszámolás megindításához kapcsolódó iratmintát mutatjuk be.

További információk

Taggyűlési jegyzőkönyv végelszámolás elhatározásáról | iratminta letöltése


2017. 06. 02.

Elektronikus hírközlő eszköz útján történő távszavazás


A Vállalkozói Tudástár új cikkében a ma már egyre megszokottabbá váló, a legfőbb testületi szervi ülési döntéshozatalt elektronikusan támogató eszközökhöz kapcsolódó iratminták kerülnek feltöltésre.

További információk

Elektronikus támogatású jegyzőkönyvi kivonat | iratminta letöltése
Elektronikus támogatású jegyzőkönyv cégbírósági benyújtás esetén | iratminta letöltése
Elektronikus hírközlési eszközök támogatása a társasági szerződésben | iratminta letöltése


2017. 05. 26.

Törzstőke vagy alaptőke leszállítása


A Vállalkozói tudástár új cikkében a – társasági forma szerint – törzstőke vagy alaptőke leszállításának főbb szabályait és ehhez kapcsolódóan egy korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének ilyen tartalmú jegyzőkönyvmintáját mutatjuk be.

További információk

Kft taggyűlési jegyzőkönyv törzstőke leszállításáról | iratminta letöltése


2017. 05. 20.

Kivitelezési szerződés lakóház építésére


A Vállalkozói tudástár új cikkében a kivitelezési szerződés szabályait, s ehhez kapcsolódóan egy lakóház építésének szolgáló kivitelezési szerződésmintát mutatunk be.

További információk

Kivitelezési szerződés lakóház építésére | iratminta letöltése


2017. 04. 27.

Vételi jogot alapító szerződés


A Vállalkozói tudástár új cikkében a vételi joghoz kapcsolódó iratmintát, a vételi jogot alapító szerződés sablont – és ehhez kapcsolódóan a vételi jog szabályait – mutatjuk be.

További információk

Vételi jogot alapító szerződés | iratminta letöltése


2017. 04. 20.

Ingatlan jelzálogjog szerződés


A Vállalkozói tudástár új cikkében az ingatlan adásvételek során leggyakrabban használt iratminták egyikét, az ingatlan jelzálogjog sablont – és ehhez kapcsolódóan a zálogjogokat – mutatjuk be.

További információk

Ingatlan jelzálogjog szerződés | iratminta letöltése


2017. 04. 16.

Mérlegmegállapító taggyűlési jegyzőkönyv


Új cikkünkben egy felettébb időszerű iratminta, a számviteli törvény szerinti beszámoló taggyűlés általi elfogadásánál felhasználható kft taggyűlési jegyzőkönyv kerül sorra.

További információk

Mérlegmegállapító taggyűlési jegyzőkönyv | iratminta letöltése


2017. 04. 06.

Cafeteria szabályzat


A béren kívüli és egyes meghatározott juttatások (cafeteria) munkáltatókra vonatkozó szabályai és az ehhez kapcsolódó dokumentumsablonok.

További információk

Cafeteria szabályzat | iratminta letöltése


2017. 02. 10.

Letéti szerződések


Előfordulhat, hogy egy adásvételi jogviszony – például ingatlan adásvétel – körében a vételárat vagy annak egy részét ügyvédi letétbe kell helyezni.

További információk

Letéti szerződés | iratminta letöltése
Ingyenes letéti szerződés | iratminta letöltése


2017. 01. 30.
2017. 01. 20.

Vállalkozási típusú szerződések


„Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.”

További információk

Vállalkozási szerződés | iratminta letöltése
Tervezési szerződés | iratminta letöltése
Mezőgazdasági vállalkozási szerződés | iratminta letöltése
Kutatási szerződés | iratminta letöltése
Kivitelezési szerződés | iratminta letöltése
Fuvarozási szerződés | iratminta letöltése


2017. 01. 19.

Az Mt. 46 § (1) bekezdése szerinti munkáltatói tájékoztatás


Egy iratminta, amelyet a Munka Törvénykönyve a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségeként nevesít – tehát kötelező.

További információk

Tájékoztató (Mt 46§) | iratminta letöltése


2017. 01. 05.

A tagjegyzék


A tagjegyzék azon ritka dokumentumok egyike, amelyet a kft ügyvezetése általában ismer, és azt is tudja, hogy milyen esetben kötelező a módosítása és hogy mi a szerepe a kft ügyvitelében.

További információk

Kft. tagjegyzék | iratminta letöltése


2016. 12. 28.

A versenytilalmi megállapodás


Egy jogviszony, amely iránt egyre fokozottabb az érdeklődés, és amelyet nemcsak a multinacionális cégek, de a hazai nagy-és középvállalkozások is előszeretettel alkalmaznak a munkáltatói jogos gazdasági érdek védelmére.

További információk

Versenytilalmi megállapodás jutattásielőleg-fizetéssel | iratminta letöltése


2016. 12. 16.

A tartós közvetítői szerződés


Milyen jogviszonyt válasszon a termék értékesítését végző külső cég és a termék tulajdonjogával/licence-jogával rendelkező társaság, hogy az mindkét kkv számára a megfelelő biztonságot és eredményt hozza?

További információk

Tartós közvetítői szerződés | iratminta letöltése


2016. 11. 25.