2018. július 10. kedd, 17:35
reform, MNB, közoktatás
„180 lépés a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásáért” című friss javaslatcsomagjában a Magyar Nemzeti Bank a közoktatás területén is számos reformot szorgalmaz.

A nemzetközi tesztek (PISA, TIMSS, PIRLS) eredményei alapján a magyar diákok elsajátítják a kitűzött tananyagokat, azonban nem tudják a megtanultakat megfelelően alkalmazni a valós életből vett példák esetében. Fontos, hogy a magyar oktatási rendszer hatékonyan csökkentse a diákok társadalmi és gazdasági hátteréből adódó különbségeit – írják az MNB szakértői 180 pontos reformjavaslatukban.

A helyzetértékelés után a célokat is megfogalmazzák: a közoktatás magas színvonalú lesz, ha

 • a PISA eredmények minden tantárgy esetében meghaladják meg az EU átlagot;
 • a korai iskolaelhagyás mértéke alacsonyabb lesz a V3-átlagnál,
 • a közoktatás végére minden diák legalább középfokú angol nyelvvizsgával és
 • felhasználói szintű digitális képességekkel rendelkezik.

„A szükséges alapokat mindenkinek megteremtő alapfokú oktatás” eléréséhez a jegybank szerint a következő reformok vezethetnek:

 1. Alsó tagozaton a képességfejlesztés fokozott előtérbe helyezése
 2. Képességfejlesztésre és gyakorlati tudnivalókra koncentráló új Nemzeti alaptanterv kidolgozása
 3. Tanítók számának növelése
 4. Igény esetén alapozó 0. évfolyam bevezetése az általános iskolákban
 5. Rendszeres továbbképzések biztosítása a tanároknak (tananyag és oktatási módszertan is)
 6. Középiskolai tantárgyi reform végrehajtása: kötelező anyag felülvizsgálata, fakultációk szerepének növelése
 7. Középiskolai kötelező közismereti tantárgy bevezetése (alapvető gazdasági, társadalmi, jogi és pszichológiai ismeretek)
 8. Kompetencia-alapú középiskolai felvételi tesztek bevezetése
 9. Központilag meghatározott tananyag mellett rugalmasabb tantervek biztosítása
 10. Duális képzés erősítése
 11. Képzettség nélküli (korai) iskolaelhagyás csökkentése
 12. Minden tantárgyból lehessen angol nyelven középiskolai felvételizni és érettségizni is
 13. Tanítási időn kívüli idegen nyelvű szakkörök, nyelvvizsga-felkészítők állami támogatása, helyszín biztosítása
 14. Két- vagy többnyelvű képzés valamennyi magyarországi régióban
 15. Feliratos filmek és sorozatok népszerűsítése
 16. Külföldi csereprogramok támogatása
 17. Külföldi diákok Magyarországon tartása (magyar nyelv tanulásának támogatása, ösztöndíj)
 18. Programozás integrálása a matematika oktatásba
 19. Középiskolai felvételiben a természettudomány és informatika súlyának növelése
 20. Digitális tananyagok fejlesztése
 21. Informatikai eszközpark fejlesztése az iskolákban

Cég és szolgáltatás kereső
Twitter megosztás Google+ megosztás
A szerkesztő ajánlja