2017. május 2. kedd, 18:29
EFOP, bölcsöde
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című (EFOP-1.9.9-17) felhívás.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent felhívás célja a bölcsődei szolgáltatások bővítése, a szakemberállomány szakmai fejlesztése, a bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Egy pályázó 6 és 60 milliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphat; a támogatott támogatási kérelmek várható száma így 25–250 db.

Célok

A felhívás célja a bölcsődei szolgáltatások bővítése a szakemberállomány szakmai fejlesztésével:

  • kiemelkedően a zenei nevelés kultúrájának fejlesztésével, melynek lényege, hogy a kisgyermekek zenei érdeklődését felkeltse, érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt, és az énekes játékkal, az együtt éneklés örömével érzelmeit gazdagítsa; cél a bölcsődei ellátásban dolgozók zenei ismereteinek, ölbéli játék-, mondóka- és dalanyagának bővítése, zenei képességeinek fejlesztése, valamint a kisgyermekkori zenei nevelés módszertanának megismertetése, elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, ízlésformálás; ezen túl
  • a széleskörű kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétellel, melyek a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztését teszik lehetővé a bölcsődei szolgáltatásokban.

A felhívás célja továbbá, hogy a jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutását elősegítse, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak elérhetőbbé tételével, mind a szakmai tudás, mind pedig a végzettség eléréséhez szükséges nyelvvizsga megszerzésének támogatásával. A kisgyermeknevelés területére megfogalmazott nemzetközi ajánlások és hazai prioritások sorában visszatérő elem a szakterület minőségi fejlesztése, melynek meghatározó tényezője a szakemberek képzettsége és a szakterülettel kapcsolatos tudás fejlesztése. A projekt kitüntetett figyelmet fordít ezért a kora gyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozók képzettségi szintjének növelésére, a professzionalizálódás támogatására. Ezen a területen a perspektívát a kompetenciák erősítése és a magas szintű képzettség megszerzése jelentheti, amely a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak keretében biztosítható.

A minőségi bölcsődei neveléshez-gondozáshoz szükséges magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudás szélesebb körű megszerzése érdekében támogatottak azok a tevékenységek, melyek a bölcsődei pályán lévő kisgyermeknevelők számára a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakra történő bekerülést segítik elő (pl. a javító, vagy újabb érettségire történő felkészítő programok, a „zártbeiskolázás” és ezzel párhuzamosan a nyelvvizsga megszerzésére felkészítő idegen nyelvi képzések) – olvasható a felhívásban.

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Bölcsődei ellátásban dolgozók (kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, vezető, bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy) képzése, érzékenyítése, amely segítségével az intézmények, szolgáltatások alkalmassá válnak a kodályi zenei nevelési elvek és módszer befogadására, valamint további fejlesztő módszerek alkalmazására:

  • Szükségletfelmérés
  • Bölcsődei zenei neveléssel kapcsolatos képzés megvalósítása: a szakemberek hangképzése, éneklési készségének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei kreativitásának fejlesztése, alapfokú kottaolvasási képesség és hangszerjáték (pl. furulya, metallofon) fejlesztése, zenei ízlésformálás
  • Kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel támogatása, melyek a mozgásfejlesztő tevékenységek alkalmazását teszik lehetővé

II. A projekt során megszerzett készségek alkalmazását szolgáló programok megvalósítása:

  • Zenei foglalkozások megvalósítása a bölcsődében
  • Délutáni vagy hétvégi programok megvalósítása a gyermekek és szüleik együttes részvételével

III. Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felkészítése a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a végzettség megszerzéséhez:

  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 83.§ (5) bekezdés szerinti képzési forma biztosítása
  • Nyelvi képzés biztosítása a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga sikeres letételhez.

IV. Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felkészítése a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra való jelentkezéshez:

  • Felkészítés a sikeres felvételhez szükséges követelmények teljesítésére (az új érettségi letételére)

További részletek

az alább letölthető felhívásban.

Kapcsolódó fájl:
   fájl letöltése


Cég és szolgáltatás kereső
Twitter megosztás Google+ megosztás
A szerkesztő ajánlja