A testület 2019 első hét hónapjában közel háromezer fogyasztóvédelmi jogvita rendezésében segített. A tapasztalatok szerint a kereskedők esetleges elutasító szemlélete a békéltetés kezdeményezésével megváltozik.

A fogyasztóvédelmi békéltetés segít a fogyasztók és vállalkozások közötti vitás ügyek rendezésében, és ezzel jelentős terhet vesz le a magyarországi bíróságok válláról. 2014-2018 között a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület közel 25.000 fogyasztóvédelmi ügyben járt el a fogyasztók és vállalkozások közötti vita rendezésében, és segítette a vállalkozásokat is, legyen szó hibás műszaki termékről, meghiúsult vagy rémálommá vált több százezer forintos körutazásokról, hűségszerződés vagy egy közüzemi számla teljesítése körüli vitáról.

A legújabb tapasztalatok szerint a fogyasztók bátran és bizalommal fordulnak a BKIK mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez, ha fogyasztóvédelmi vitájuk van egy vállalkozással szemben. A vállalkozások pedig együttműködőek, fontos számukra a fogyasztóbarát magatartás, a fogyasztók bizalma.

Békéltető testület Budapest mellett minden megyeszékhelyen is működik. Az eljárás gyors, és nincs semmilyen illetéke vagy befizetendő díja. A vállalkozások kötelesek együttműködni a békéltető testületekkel, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírsággal számolhatnak. A testületek döntéseik során figyelembe veszik a bíróságok fogyasztóvédelmi ítélkezési gyakorlatát is. A fogyasztónak természetesen joga van bírósághoz fordulni, vagy nem egyetérteni a testület döntésével, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az eljárás általában eredményes és sikeres.

Egyre több az olyan ügy, ahol miután a fogyasztók – akár néhány soros beadvánnyal – a Budapesti Békéltető Testülethez fordultak, és erről értesítették a vállalkozást, az utóbbi már teljesítette is a fogyasztó igényét azért, hogy az eljárást elkerülje. Az egyezségeken túlmenően, a kereskedők gyakran utólag is felülvizsgálják a békéltető eljárásnak köszönhetően az álláspontjukat.

Szintén segít a perek elkerülésében a Testület ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadási szolgáltatása. A fogyasztók és vállalkozások sok esetben eltekintenek a pereskedéstől, amikor tudomást szereznek a fogyasztókat megillető jogokról és kötelezettségekről, vagy arról, hogy a konkrét igény esetleg megalapozatlan a jogi előírások szerint. A tanácsadás a kereskedők számára is fontos, hiszen felkészült munkatársak nélkül nem létezhet hatékony fogyasztóvédelem sem.